Let’s start new business

Nieuwe bedrijvigheid en tewerkstelling creëren is de hoofddoelstelling van Innotek. Met projecten rond intrapreneurship, spin-offcreatie en new business development stimuleert Innotek innoverend ondernemerschap in Vlaanderen. Als ESA BIC Flanders bekleedt Innotek een voortrekkersrol bij de ondersteuning van nieuwe bedrijven die ruimtevaarttechnologie inzetten voor aardse toepassingen.

Pionier in ECO-systeeminnovatie

Innotek is sinds 1987 pionier op het vlak van innovatie in Vlaanderen. Die rol zullen we blijven vervullen en we schenken daarom extra aandacht aan de toekomst van ondernemerschap en innovatie en de impact ervan op alle betrokken partijen.

Onder de noemer “ECO-systeeminnovatie” stimuleren we ondernemingen om een langetermijnvisie te hanteren en rekening te houden met de draagkracht van de aarde, de maatschappij en het individueel welzijn van mensen.

 

Bezoek de website van Innotek