Innovatie is de deur naar de toekomst

Eribel

Dankzij Innotek en Dominique konden we onze ideeën sneller verwoorden en beschikken we nu over een structuur waarin we beter kunnen samenwerken en groeien. - Roger Plessers, Verantwoordelijke informatisering en automatisering Eribel

Eribel is onderdeel van de Groep Eribel. Het bedrijf ontwikkelt en produceert deuren die voldoen aan de hoogste normen op het vlak van brandwering, geluiddemping en inbraakvertraging.

Innovatie is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie van Eribel. Het bedrijf zoekt voortdurend naar nieuwe oplossingen die een antwoord bieden op concrete problemen en vragen uit de markt. Eribels grootste inspiratiebron is zijn cliënteel, bestaande uit bouwheren, architecten en aannemers. Daarnaast krijgt het bedrijf ook field input van zijn eigen monteurs en montagepartners.

Idee

Met oog op innovatie en de heersende markttrend die bestaat uit het online bestellen van deuren, ontstond bij de verantwoordelijke informatisering en automatisering, Roger Plessers, het idee om ook binnen Eribel een digitale dienstverlening op te starten. De nieuwe activiteit richt zich eerst op houthandelaren en schrijnwerkers en kan op termijn uitgebreid worden naar andere doelgroepen. 

Deuren Online levert voor de gebruiker een productie zonder zorgen op. Het project helpt houthandelaren en schrijnwerkers die snel behoefte hebben aan kwalitatieve deuren en hun klant niet willen laten wachten bij de verkoop en/of plaatsing door korte levertijden aan te bieden. De tool is 24/24 beschikbaar. Ook het administratiewerk is beperkt, aangezien er geen offerte meer nodig is en je de productie vanop iedere plek kan starten en opvolgen.

Hindernissen

Eribel beschikt intern over heel wat technische kennis en expertise. Toch ontbrak het aan de nodige structuur en commerciële aanpak om het idee van Roger Plessers verder vorm te geven.

Oplossing

Om de nieuwe businessunit Deuren Online succesvol te maken, deed Eribel beroep op een Innotek-coach. Dominique hielp Eribel onder meer bij het marktonderzoek en gaf commerciële ondersteuning bij de marketingaanpak.

Coach: Dominique Nagels (Productief en Betrokken)
Hoewel Roger Plessers zich focust op de technische zaken en innovatie, was hij bereid zich ook te verdiepen in het commerciële verhaal. Tof om samen te werken met iemand die open staat voor nieuwe opportuniteiten en gedreven is om deze te realiseren. - Dominique Nagels 
Traject
  • Klantennoden in kaart brengen en analyseren
  • Het uitwerken van een businessmodel en service design
  • Het opstellen van functieprofielen en competenties
  • Een methodiek opstellen voor competentieontwikkeling
Resultaten

Door te praten met consumenten, kon Eribel zich inleven in de leefwereld van de klant en een software op maat ontwikkelen. Er werd een prototype gemaakt, dat uitgebreid getest werd op gebruiksvriendelijkheid. Nadat het softwareprototype aan de consument werd voorgesteld, volgden feedbackmomenten om het product verder te optimaliseren.

De nieuwe businessunit is opgestart, maar moet nog verder intern en extern groeien. Waar Eribel oorspronkelijk vooral het verschil maakte op de markt door technische expertise, biedt het bedrijf voortaan ook online diensten aan. Klanten reageren positief. Deuren Online wil nog opportuniteiten uitbouwen m.b.t. de nieuwe wetgevingen en technische mogelijkheden die nog verder moeten ontwikkeld worden.