Watson Global nu ook uw partner voor wereldwijd paardentransport

Herbert Watson Belgium NV

Dankzij het Innotek-project is het ‘startschot’ sneller gegeven. - Karel Geerts, zaakvoerder

Watson Global heeft decennialange ervaring opgebouwd in de wereldwijde logistieke sector. Het bedrijf  staat bekend om zijn sterk internationaal netwerk en klantgerichte aanpak. Watson Global gaat steeds op zoek naar totaaloplossingen, zodat producten “zorgeloos” de grens over kunnen. Met die klantgerichtheid, knowhow en verdere commercialisering in het achterhoofd, besliste het bedrijf zijn dienstenaanbod verder te verruimen en zich in de toekomst nog meer te specialiseren in de uitbouw van diensten voor nichemarkten.

Idee

Met oog voor de noden van de klanten, startte Watson Global met de import en export van sportpaarden per luchtvaart, één van de nichemarkten die het bedrijf verder wil uitbouwen. Wereldwijd blijkt er nood te zijn aan deze dienstverlening. Daarnaast zijn Belgische paarden zeer populair en staat onze nationale paardenfokkerij aan de wereldtop. Zaakvoerder Karel Geerts heeft daarom het volste vertrouwen in het succes van deze marktopportuniteit. Hij gaf Els Brusselaers – oorspronkelijk douanedeclarant, zonder enige commerciële ervaring, maar met een passie voor paarden – de kans het project verder uit te werken. 

Hindernissen

De grootste moeilijkheid van Watson Global bij de opstart van Equilog Services was het opstellen van een doordacht marketing- en salesplan. Ook het in kaart brengen en ontwikkelen van (nieuwe) competenties én het op touw zetten van een ketenorganistie behoorde tot de struikelblokken.

Daarnaast bleek de toegang tot de markt van wereldwijd paardentransport moeilijker dan verwacht. De markt bevat een zeer eigen cultuur met nood aan een specifieke aanpak.

Oplossing

Om zeker te zijn van een succesvolle verruiming van het aanbod, deed Watson Global beroep op Innotek-coach Dominique Nagels. Zij hielp het bedrijf bij de opstart van Equilog Services. 

Coach: Dominique Nagels (Productief en Betrokken)
Het doorzettingsvermogen, de passie voor paarden en technische gedrevenheid zijn de succesingrediënten van Els en Equilog Services. Zaakvoerder Karel Geerts geeft zijn personeel de kans zich verder te ontplooien binnen Watson Global. Iets waar vele bedrijven nog wat van kunnen leren. - Dominique Nagels
Traject
  • Begeleiding bij het marktonderzoek
  • Hulp bij het opstellen van een sales- en marketingplan en de marketingacties
  • Begeleiding bij de opmaak van een businessmodel 
Resultaten

Equilog Services werd opgestart in een aparte businessunit, zodat het op termijn kan doorgroeien tot een zelfstandige activiteit. Het project verloopt vlot en krijgt steeds meer naamsbekendheid op de markt. Equilog Services beschikt over een website en fotoreportage die aan klanten toont wat het betekent om paarden per vliegtuig te vervoeren. Er zijn quarantaine stallen gebouwd, waaraan een nieuwe dienstverlening is gekoppeld.

Het marktonderzoek was erg intensief. Enerzijds lag de focus op de klantennoden en de verwachtingen. Anderzijds is er veel onderzoek gedaan naar prijsoptimalisatie. Equilog Services heeft nu een modulair aanbod dat op maat wordt samengesteld voor professionele handelaars, maar ook voor competitieruiters en privépersonen die met hun dier grenzen willen oversteken. Het businessmodel is de rode draad geweest in het project. Ook het netwerk binnen deze niche werd verder uitgebouwd.