Slim energiebeheer zorgt voor meer besparing

Rational Energy use & solutions n.v.

Door het energieverbruik van onze klanten nauwlettend in de gaten te houden zorgen we ervoor dat ze blijvend besparen op hun energiekost. - Wilfried Gilis, Afgevaardigd Bestuurder

Rational Energy Use & Solutions NV meet energieverbruiken op in gebouwen en staat zo haar klanten bij als een betrouwbare gids bij het maken van slimme keuzes over hun energiebeleid. REUS gaat nooit voor éénmalige maatregelen, maar kiest voor een systematische aanpak met oog voor efficiënt investeren om zo energie te besparen. Het bedrijf kent alle klimaatmaatregelen vanbuiten en vertaalt dat met gemak naar doordachte en logische voorstellen.  Dataloggers, sensoren en internetgestuurde regelaars geven klanten de kans hun gebruik op te volgen en waar nodig bij te sturen.

Al in 2001 ontwikkelde REUS een eerste versie van EU View, een systeem waarmee klanten zelf hun energieverbruik kunnen monitoren. Na een analyse bleek echter dat de opvolging en optimalisering van het energiegebruik amper gebeurde, waardoor de energiebesparingen vaak uitblijven. En dat terwijl uit een studie bleek dat een actieve opvolging  een extra besparing oplevert van zo’n 35% tot 65%.

Idee

REUS zag vervolgens zelf een opportuniteit om de opvolging van de technische installaties en energieverbruiken bij klanten te ondersteunen. Het vroegere EU View werd herwerkt tot een internetplatform, dat de alarmen en performantie van technische HVAC installaties bij klanten rapporteert. REUS werkt daarom aan een nieuwe website (www.reus.be) die als energieplatform zal fungeren.

Hindernissen

Zaakvoerder Wilfried Gilis wist welke richting hij wou uitgaan met zijn bedrijf, namelijk de EU View verder uitbouwen naar een volwaardig energieplatform, maar hij miste een klankbord bij de uitvoering ervan. 

Oplossing

Bij coach Erik Buelens vond REUS het nodige klankbord. “Hij werkt enorm professioneel en heeft een andere kijk op het verhaal”, zegt Wilfried Gilis. “Verder hebben we van gedachte gewisseld over een uitbreiding van de markt, zowel naar nieuwe ontwikkelingen toe als naar de regio."

Coach: Erik Buelens (Budetec)
Met Wilfried was het vlot samenwerken. Het mankeerde hem en REUS zeker niet aan professionalisme en technische kennis. Het was een dankbare taak om als coach, met een externe zakelijke kijk, te helpen bij het verder vormgeven van dit veelbelovende project. - Erik Buelens
Traject
  • In kaart brengen van mogelijke klanten, benadering en concurrenten
  • Opstellen van een businessmodel, inclusief financiële planning
  • Overzicht van de benodigde resources/ partners/ personeel/ financiën
  • Begeleiding bij implementatie
Resultaten

Het project van het energieplatform staat momenteel in de startblokken. Er zijn al 3 extra mensen aangeworven, de website ondergaat een make-over en het ziet ernaar uit dat de omzet dit jaar zal verdubbelen tegenover vorig jaar. In de loop van het traject is door REUS ook verder gewerkt aan een mogelijke nieuwe markt voor bescherming tegen legionella-besmettingen in rust- en ziekenhuizen.