Ontwikkeling en productie van modulaire fietsenstallingen

Powergrid Bvba

Coach Roger De coninck was het ideale klankbord voor het zakelijk, financieel, strategisch en IP-gedeelte van gridbox. - Piet Dijkmans, zaakvoerder

Elektrische fietsen worden alsmaar populairder. Vanuit het dagdagelijkse contact met zijn klanten, zag Powergrid-zaakvoerder, Piet Dijkmans, de groeiende behoefte voor een veilig stallingsysteem voor dit type fiets. Een particuliere elektrische fiets is een relatief duur vervoermiddel. Gebruikers laten deze tweewieler daarom niet graag achter op een klassieke fietsenstalling, uit angst voor vandalisme en beschadigingen. Daarnaast biedt een aanbod elektrische huurfietsen op centrale plaatsen vaak een meerwaarde.

Idee

Om het stallingsprobleem op te lossen, startte Piet Dijkmans met de ontwikkeling van een modulaire fietsstallingsbox voor elektrische fietsen, genaamd Gridbox. Gridbox is een afgesloten fietscontainer met een elektrische aangedreven rolluik, die gebruikt kan worden voor het veilig stallen, ontlenen en laden van elektrische fietsen van particulieren of (verhuur-)bedrijven. Daarnaast biedt deze e-fietsenstalling voor Powergrid ook de mogelijkheid om zijn klanten nog beter te bedienen, door fietsen 24u op 24u te kunnen ontvangen en herstellen. Ook op vlak van logistiek zijn er verschillende opties, bijvoorbeeld voor het leveren van pakjes door DHL. Voor de registratie, reservatie of huur van een fietscontainer of elektrische fiets, beschikt Gridbox over een beheersoftware.

Hindernissen

Toen Piet Dijkmans met het project startte wist hij wat hij wou aanbieden en ook min of meer onder welke vorm. Het gebrek aan tijd en focus waren de grootste struikelblokken. Daarnaast was het ook moeilijk om partners te vinden die in vertrouwen genomen konden worden. 

Oplossing

Coach Roger De Coninck hielp het bedrijf bij de verdere uitwerking van het businessgedeelte.

Coach: Roger De Coninck (TopAdvies Vlaanderen)
Dankzij de drive van Piet én de originaliteit van het concept werd geduldig, maar gestaag doorgewerkt aan een prototype dat duidelijk maakt waarvoor Gridbox staat: een veilige opbergplaats voor uw fiets en toebehoren. - Roger De Coninck
Traject
  • Opmaken van het businessmodel (canvas) voor de nieuwe activiteit
  • Coaching bij het opstellen van een businessplan en een financieel plan
  • Begeleiding bij de aanvraagprocedure van een patent en gesprekken met patent office
  • Begeleiding bij het opzetten van een nieuwe vennootschap
  • Begeleiding bij het uittekenen van de commerciële strategie
  • Begeleiding bij prospecten/organisaties die wensen te starten met de Gridbox

 

Resultaten

Met de hulp van coach Roger De Coninck werkte Powergrid-zaakvoerder Piet Dijkmans het businessplan verder uit en kwam een eerste prototype tot stand. Daarnaast werd ook een samenwerking met een sofwarepartner opgestart. Momenteel worden de eerste e-fietsenstallingen getest in stad Geel.

Zodra die testperiode achter de rug is, wordt het finaal prototype ontwikkeld. Voor verdere productie en commercialisatie wordt de nieuwe activiteit ondergebracht in een nieuwe, losstaande vennootschap, genaamd Gridbox. Powergrid wordt hierbij begeleid bij het opstellen van een financieel plan, het op punt stellen van de statuten en het screenen van mogelijke partners. Productiepartner Metes, die instaat voor de bouw van de behuizingen, zal vervolgens ook haar personeelsbestand zien toenemen.