Ecowater Systems Europe nv: van verkoop naar verhuur

EcoWater Systems Europe NV

Dankzij de begeleiding, tools en informatie van onze coach, hebben we het project met succes uitgevoerd. Edwin gaf ons als buitenstaander een andere, nuttige kijk op verschillende aspecten.- Els Smet, projectleider

In diverse bedrijfsbranches, zoals de automobielsector en ander rollend bedrijfsmaterieel, heeft er een evolutie plaatsgevonden van verkoop naar verhuur/leasing. Ook bij buitenlandse distributeurs van waterbehandelingsinstallaties, worden al vergelijkbare formules toegepast. Gezien zijn sterke aandacht voor een brede dienstverlening, was het voor EcoWater bijgevolg een logische stap om een verhuurformule op te zetten voor zowel de professionele, als particuliere eindklant.

Idee

Door voortaan ook waterbehandelingsinstallaties en waterverzachters te verhuren – naast verkopen –, kan Ecowater zijn klanten een nieuwe “turn-key” oplossing aanbieden. De eindkant kan zo ook met een kortere investeringstermijn genieten van de voordelen van dergelijke toestellen. Daarnaast kan Ecowater met de verhuurformule nieuwe consumenten aanspreken, zoals de markt van huurwoningen en biedt het potentieel om de activiteiten uit te breiden.

Het nieuwe businessmodel vereist een aanzienlijke voorfinanciering en een stevige logistieke en procesmatige organisatie. Voor de uitwerking van deze dienstverlening was een duidelijk cross-functionele benadering nodig tussen alle betrokken afdelingen. Hiervoor werd een gepast projectteam opgesteld.

Hindernissen

Het ontbrak Ecowater aan de nodige extra tijd en kennis om het nieuwe project te ondersteunen. Het initiatief dient immers naast de bestaande en groeiende "day-to-day" activiteiten vorm te krijgen.

Oplossing

Met behulp van de externe expertise en ondersteuning van coach Edwin Desmyter werden er gedetailleerde modellen vastgelegd m.b.t. de financiële, juridische en operationele aspecten van de nieuwe activiteit. Zo kon de dienstformule op vlak van renting opgezet worden.

Coach: Edwin Desmyter (PROFIDYN NV/SA)
Het enthousiasme waarmee het ganse managementteam van Ecowater Systems Europe zich achter dit intrapreneurship project geschaard heeft, samen met een excellente teamwerking en een strakke planning, waren wellicht de voornaamste succesfactoren achter deze realisatie. - Edwin Desmyter
Traject
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van een ondernemingsplan en financieel plan
  • Procesbegeleiding bij marketing en ontwikkeling
  • Procesbegeleiding bij de financiering
  • Procesbegeleiding bij de juridische aspecten
  • Procesbegeleiding bij de stuurgroep & externe communicatie
  • Procesbegeleiding bij de aanzet tot fase 2 (alliantie-vorming)
Resultaten

Bij het opstellen van het ondernemingsplan ging veel aandacht naar het scherpstellen van het dienstenaanbod, de nodige voorzieningen, de ondernemingskosten en de prijszetting. Op vlak van marketing werd gekeken naar de karakteristieken van de B2B en B2C-klanten. De vergelijking werd gemaakt met aanverwante aanbieders, inclusief research naar lokale en buitenlandse concurrenten. 

Het financieel plan liet toe om alle mogelijke simulaties te maken en een duidelijk inzicht te verwerven in de effecten van het rentingproject op de vennootschapsresultaten, de investeringsbehoefte, de extra personeelsbehoeftes, de liquiditeit van de vennootschap en de financieringsbehoefte.

Tijdens de stuurgroepvergaderingen werd aandacht besteed aan de integraalaanpak van juridische, financiële, fiscale aspecten en het planmatig handelen. Een laatste stap was de procesbegeleiding bij de implementatie, waarbij het geheel van de topics een laatste review kreeg vooraleer finaal van start te gaan op de markt.